A Chair on the Plains (2013)

7,8

Netflix Beurteilung: 3,0

Is A Chair on the Plains on Netflix United States?

Sorry, A Chair on the Plains is not yet available on Netflix.

Titel
A Chair on the Plains
Jahr
2013
IDMB Beurteilung
7,8 (20 Stimmen)
Netflix Beurteilung
3,0
Directors
Izuru Narushima
Actors
Mayumi Wakamura, Kanata Sadamitsu, Haru Kuroki, Akira, Yasuhi Nakamura, Hisashi Igawa, Eiko Koike, Masahiko Nishimura, Koichi Sato, Michiko Kichise